Internet marketing | Vier factoren van conversie

VisualCity is een internet marketing bureau en met onze diensten zorgen wij er voor dat u meer klanten krijgt via internet. Hoeveel mensen uw product kopen of uw diensten afnemen via internet is afhankelijk van 4 factoren.

Deze factoren bepalen de route die wordt doorlopen tussen een potentiële klant en u. Dit wordt ook wel de trechter genoemd. Visualcity houd zich bezig met al deze factoren om het aantal leads voor u zo groot mogelijk te maken.

De 4 factoren, de trechter:

1. hoeveel mensen zoeken naar uw product.
2. hoe vaak komt uw product in beeld
3. hoe vaak wordt op uw product geklikt.
4. hoe vaak wordt gekocht of gebeld.

1. Hoeveel mensen zoeken naar uw product.

Hoe vaak er naar uw product wordt gezocht is bijna niet te beïnvloeden. Dit is de vraag naar uw product.  Omdat deze niet te beïnvloeden is, betekend nog dit niet dat we met deze informatie niks mee kunnen. We kunnen onderzoek doen naar: op wat voor manier naar uw product wordt gezocht,Welke websites en welke zoekwoorden worden gebruikt. Deze informatie kan gebruikt worden bij het inrichten van uw website en advertenties. Ook wordt er gekeken naar vanaf welke locatie naar uw product wordt gezocht. Een timmerman in Groningen heeft waarschijnlijk niks aan iemand uit Maastricht die naar een timmerman zoekt.

2. Hoe vaak komt uw product in beeld

Hoe vaak uw product in beeld komt is voornamelijk afhankelijk van de concurrentie. In sommige markten wordt nog weinig aan Internet marketing gedaan en daar is het dus makkelijker om in beeld te komen. Maar zelfs op markten waar de concurrentie op het gebied van internetmarketing groot is, is VisualCity in staat om uw product of dienst vaak in beeld te laten komen. Dit is vanwege de integratie van de verschillende diensten die wij aanbieden.

3. Hoe vaak wordt op uw product geklikt.

Hoe vaak er op uw product geklikt wordt is te beïnvloeden door hetgeen waar op geklikt wordt, banner advertentie of zoekresultaat zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Wij hebben hier een aantal richtlijnen voor opgesteld die wij hanteren. Daarnaast houden wij in de gaten hoe vaak er wordt doorgeklikt en blijven wij aanpassingen doen om de doorklik ratio te blijven verhogen.

4. Hoe vaak wordt gekocht of gebeld.

Als de potentiele klant uiteindelijk op uw pagina is gekomen hoeft hij alleen nog maar de keuze te maken om wel of niet te kiezen voor uw dienst of product. Als hetgene wat een bezoeker in beeld krijgt aansluit bij de vorige 3 stappen en de webpagina er aantrekkelijk uit ziet zal de kans op koop van uw product of het gebruik maken van uw diensten groter zijn. Wij helpen u bij het opstellen van uw website zodat deze aansluit bij het zoektraject van de gebruiker en deze aanspoort om te kiezen voor uw dienst/product.

One Comments Post a Comment

Leave a Reply
Instagram